Terms
22100
page-template-default,page,page-id-22100,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Title Image

Terms

Η Εταιρία «ΜΠΑΝΤΑΖΟΣ Θ. ΑΓΓΕΛΟΣ» με έδρα τις Σέρρες, οδός Ιερολοχιτών 11-13, ΑΦΜ 113389851, ΔΟΥ Σερρών, αποκαλούμενη στο εξής και για τις ανάγκες του παρόντος «Εταιρία», προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ / ΠΛΗΡΩΜΗ /  ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

Η προκαταβολή ειναι το 20% του πακέτου και καταβάλεται την ημέρα που κλείνουμε την ημερ/νια.

Την ημέρα του μυστηρίου καταβάλετε το επόμενο 50% του πακέτου και την ημέρα που αποστέλλουμε προς εκτύπωση καταβάλετε το υπόλοιπο 30%. 

Στη περίπτωση που έχετε κλείσει ενα πακέτο γάμου/βάπτισης με συγκεκριμένο αριθμό άλμπουμ/εκτυπώσεις και στη συνέχεια θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάτι απο αυτά θα πρέπει να ξανασυμπληρώσετε την φόρμα γάμου/βάπτισης και να ξανασυζητήσουμε την τιμή. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ 

Η επεξεργασία στις φωτογραφίες και τα βίντεο από τον γάμο/βάπτιση είναι έτοιμα μετα απο περίπου 3 μήνες. (Αν υπάρχει περίπτωση καθυστέρησης λόγω φόρτου, σας ενημερώνουμε).

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο όπως και όλο το υλικό απο τον γάμο/βάπτιση κρατιούνται στον server μας για 1 χρόνο απο την ημέρα που θα παραλάβετε το υλικό. Μετα τον ενα χρόνο το αρχείο διαγράφεται. 

Το υλικό το παραλαμβάνετε σε link μέσω email (ή social media) το οποίο σας μεταφέρει σε ασφαλές server με τα δικαιώματα του αναγνώστη.  Αφου παραλάβετε το link θα πρέπει άμεσα να κατεβάσετε το υλικό και να το αποθηκεύσετε. Στη περίπτωση που θέλετε usb stick υπάρχει extra κόστος. Μετα το πέρας του ενος έτους δεν φέρουμε καμια ευθυνη.

Το ανεπεξέργαστο υλικό οπου και δεν ειναι ωφέλιμο διαγράφεται 1 μήνα μετα απο την αποστολή του αρχείου σας.

  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια προκύψει στον παρεχόμενο εξοπλισμό, λόγω κακής χρήσης από τον ίδιο ή τους καλεσμένους του. Η βλάβη η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προκύπτει από: Φυσική επαφή η οποία οδηγεί σε καταστροφή του εξοπλισμού, βλάβη που οφείλεται σε ρίψη ποτών ή/και τροφίμων στον εξοπλισμό. Τέλος ο πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ανεπιφύλακτα να αποζημιώσει την εταιρία μας εντός 30 ημερών από το περιστατικό.

ΚΡΑΤΗΣΗ & ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι απαιτείται προκαταβολή ίση με το 20% του συνολικού ποσού για να εξασφαλιστεί η κράτηση, πληρωτέα με τραπεζική κατάθεση. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο 2 ημέρες μετα την ημερομηνία της εκδήλωσης. Για κρατήσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών, ο πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει άμεσα ολόκληρο το ποσό. Οποιαδήποτε αίτηση για αλλαγή στην ημερομηνία και την ώρα που θα λάβει χώρα η εκδήλωση, πρέπει να γίνεται γραπτώς όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Η αλλαγή υπόκειται στη διαθεσιμότητα της εταιρίας μας και με την υπογραφή νέου συμφωνητικού μίσθωσης (είτε σε email). Σε περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης ακυρώσει ή αναβάλει, με έγγραφη ειδοποίηση του προς την εταιρεία μας, τουλάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης, ρητά συμφωνείται ότι δικαιούται επιστροφής τo 75% του συνολικού ποσού της προκαταβολής. Το υπόλοιπο 25% καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρίας, από τούδε συμφωνούμενη ως δίκαιη και εύλογη.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης ακυρώσει ή αναβάλει, με έγγραφη ειδοποίηση του προς την εταιρεία μας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 90 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης, ρητά συμφωνείται ότι δεν δικαιούται επιστροφή του συνολικού ποσού της προκαταβολής, το οποίο καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρίας, από τούδε συμφωνούμενη ως δίκαιη και εύλογη. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση ίση με το 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής. Σε περίπτωση ακύρωσης ο πελάτης δε δικαιούται καμία επιστροφή όσον αφορά το κόστος του Custom Backdrop. Ο χώρος της εκδήλωσης υποχρεούται να παρέχει χώρο στάθμευσης, διαφορετικά θα υπάρξει επιπλέον χρέωση για τη διάρκεια της εκδήλωσης, ακόμη και ακύρωση σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η φορτοεκφόρτωση του εξοπλισμού. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στην σπάνια περίπτωση που προκύψει τεχνική βλάβη, η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να προσπαθήσει να επιδιορθώσει τη βλάβη εντός 60 λεπτών και παρατείνοντας το ωράριο αντιστοίχως. Στην απίθανη περίπτωση που η επιδιόρθωση δεν καταστεί εφικτή, ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης μπορεί να καθοριστεί με τις παρακάτω μεθόδους:

  1. Ποσοστό επί % στις χαμένες ώρες. (Παράδειγμα: Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας είναι 15:00 – 00:00 και προκύπτει ανεπανόρθωτη βλάβη στις 23:00. Καθώς χάνουμε 1 ώρα, ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση 10%).

Τη μέθοδο αποζημίωσης την επιλέγει ο πελάτης.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης, είναι ο πελάτης να έχει προεξοφλήσει όλο το ποσό προκαταβολικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται συμψηφισμός πληρωτέου ποσού – αποζημίωσης – προκαταβολής, και το ποσό που προκύπτει καταβάλεται από την εταιρία ή τον πελάτη αντίστοιχα.

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ (ΩΡΑΡΙΟ)

Οι ώρες έναρξης και λήξης της φωτογράφισης – βιντεοσκόπησης συμφωνούνται με τον πελάτη και είναι οι ωφέλιμες ώρες της εργασίας μας. 

Η έναρξη της εργασίας ειναι απο την αρχη της φωτογράφισης – βιντεοσκόπησης στο σπίτι του γαμπρού και τελειώνει στη δεξίωση. (πχ η έναρξη του μυστηρίου ειναι στις 6μμ. Το συνεργείο ξεκινάει απο το σπίτι του γαμπρού στις 14.30 έως τις 15.30 και  φτάνει στο σπίτι της νύφης 16.00 οπου και αποχωρεί στις 17.30 ωστε να γίνει η εγκατάσταση του εξοπλισμού στο Ναό. Το συγκεκριμένο σενάριο στη περίπτωση που τα σπίτια βρίσκονται σε κοντινή απόσταση)

Η αργότερη ώρα που μπορεί να γίνει η λήξη είναι η 12η νυχτερινή. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσαύξηση 60€ ανά ώρα λόγω νυχτερινών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Όλες οι φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας. Η εμπορική χρήση των φωτογραφιών από τον πελάτη απαγορεύεται ρητά χωρίς τη συγκατάθεση της εταιρίας μας. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Φωτογραφίες που απεικονίζουν ανήλικα παιδιά δεν θα δημοσιεύονται. Σε όλες τις φωτογραφίες θα υπάρχει τυπωμένο το λογότυπο της εταιρίας μας, ή/και τα στοιχεία επικοινωνίας μας. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Σερρών, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.